Penafian Pendapatan (Earning Disclaimer) seperti yang disarankan oleh pihak Google sebagai penyedia enjin carian internet & Facebook penyedia media sosial utama

Apa-apa pendapatan, penyata atau contoh pendapatan, peningkatan pendapatan yang dicapai atau disebutkan hanyalah anggaran dari apa yang kami rasa anda dapat capai. Tidak ada kepastian bahawa keberhasilan itu  dapat digunakan sebagai petunjuk kejayaan atau hasil masa depan anda.

Hasil kewangan dan pendapatan bergantung atas banyak faktor. Kami tidak mempunyai cara untuk mengetahui seberapa baik anda akan melakukannya, kerana kami tidak mengenali anda, latar belakang, etika kerja anda, atau kemahiran atau amalan perniagaan anda. Oleh itu, kami tidak dapat menjamin bahawa anda akan memperoleh sebarang insentif atau hadiah yang mungkin ditawarkan, menjadi kaya atau mungkin menghasilkan wang sama sekali.

Sekiranya anda bergantung pada angka kami, anda mesti menerima risiko yang anda tidak dapat mencapainya walaupun apabila angka pendapatan tertentu digunakan, dan dikaitkan dengan individu atau perniagaan, orang atau perniagaan yang telah memperoleh jumlah tersebut. Tidak ada jaminan yang anda akan mendapat yang serupa.

Sebarang dan semua pernyataan mengenai pendapatan di laman web ini, tidak boleh dianggap sebagai pendapatan secara umum.  Perniagaan dan pendapatan internet yang tersebut, mempunyai risiko yang tidak diketahui dan berbeza untuk semua orang.

Membuat keputusan berdasarkan maklumat apa pun yang disajikan dalam produk, perkhidmatan, atau laman web kami, harus dilakukan hanya dengan pengetahuan bahwa anda dapat mengalami keuntungan yang lebih kecil atau tiada sama sekali.

Semua produk dan perkhidmatan oleh syarikat kami hanya untuk tujuan pendidikan dan maklumat. Dapatkan nasihat profesional yang berkelayakan sebelum bertindak mengenai maklumat ini atau apa-apa maklumat berkaitan.

Pengguna produk, perkhidmatan dan laman web kami disarankan untuk melakukan dengan ketekunan mereka ketika membuat keputusan perniagaan dan semua maklumat, produk, dan perkhidmatan yang telah diberikan harus disahkan secara bebas oleh profesional yang berkelayakan.

Maklumat, produk, dan perkhidmatan kami di laman web ini harus dipertimbangkan dan dinilai dengan teliti, sebelum membuat keputusan perniagaan. Anda juga bersetuju bahawa syarikat kami tidak bertanggungjawab atas kejayaan atau kegagalan keputusan perniagaan anda yang berkaitan dengan maklumat yang disampaikan oleh kami, atau produk atau perkhidmatan kami.

Terima kasih kerana memahami keperluan kenyataan penafian ini untuk kami terus mematuhi syarat penggunaan yang ditetapkan oleh engin carian dan media sosial.